Pro analyzování trendů podnikových ukazatelů se v manažerském systému Lighthouse21  používá pohled ve formátu 2D tabulky.

 

2D tabulka podobně jako kontingenční tabulka se užívá k přehledné vizualizaci vzájemného vztahu dvou dimenzí. Například k vizualizaci trendu prodeje za obchodní zástupce po jednotlivých měsících.

 

Řádky 2D tabulky ukazují hodnoty první dimenze např. prodejního zástupce.

Sloupce 2D tabulky ukazují hodnoty druhé dimenze např. měsíců.

Buňky 2D tabulky ukazují hodnoty měřítka pro konkrétní dimenzi v řádku a konkrétní dimenzi ve sloupci např. pro konkrétního prodejního zástupce a měsíc.

Hodnoceným měřítkem může být suma tržeb, počet dokladů, průměr ceny atd.

Z každé buňky tabulky se můžete zanořit na detailní údaje, ze kterých je hodnota buňky spočteně.

Je možná i grafická prezentace údajů.

Tabulku je možné exportovat do různých formátů např. pdf, xls, xlsx, png.