V manažerském systému Lighthouse21  můžete snadno vytvářet podnikové analýzy a výkazy.

Abyste se orientovali v těchto vytvořených analýzách nabízí systém Lighthouse21 několik přístupů, jak tyto analýzy orgranizovat a uspořádat.

 

Základní možností je zařazení analýz do hierarchického menu. Menu může být společné, které je určené pro všechny uživatele, a osobní,

které je určené pro jednoho konkrétního uživatele.

Každému uživateli se v menu nabízí jen ty analýzy, ke kterým má přiřazenou autorizaci. Tyto autorizace se definují na role uživatelů.

Další možností je uspořádání analýz na pracovní plochy neboli panely.  Uživatel si může nadefinovat více panelů např. pro Prodej a pro Řízení zásob.

Efektivní je využívání i funkce pro rychlé hledání, kdy se uživateli nabídnout analýzy podle části zadaného názvu.