V manažerském systému Lighthouse21  si můžete nadefinovat manažerské portály - Dashboardy.

 

Do těchto portálů můžete zařadit KPI ukazatele. Ty slouží pro porovnání plánované a skutečně dosažené hodnoty např. plnění plánu tržeb.

 

 

U KPI ukazatele lze zobrazit plánovanou hodnout i skutečně dosaženou hodnotu, jejich rozdíl a jejich ochylku v procentech.

U KPI ukazatele lze zobrazit minigraf znázorňující vývoj skutečné hodnoty ve zvoleném období.

KPI ukazatele je možné klasifikovat podle sérií např. plnění tržeb podle skupin produktů nebo podle sektorů, států a distribučních kanálů.