V manažerském systému Lighthouse21  můžete definovat různé typy výkazů a analýz.

 

Pro snadnější orientaci v analýzách a výkazech je možné nastavit různé formáty zobrazení.

Změna formátu signalizuje a upozorňuje uživatele na důležité informace. Například je možné u zákazníků zvýraznit pokles nebo nárůst tržeb podle procent. Pak ihned vidíte, kde jste úspěšní a kde prohráváte.

 

Funkce podmíněného formátování umožňuje signalizovat a zvýraznit důležité informace.

Je možné zobrazit poměrovou škálu při hodnocení více dimenzí např. zákazníků.

Je možné definovat pravidla pro nejvyšší a nejnižší hodnoty.

Můžete použít datové pruhy, ikony, barevné škály.

Můžete si psát vlastní vzorečky pro formátování zobrazení dat.

Formátování lze aplikovat na konkrétní datovou buňku, na více buněk současně, na celý řádek nebo celý sloupec analýzy.