V manažerském systému Lighthouse21  můžete snadno exportovat data do Excelu. Ze všech analýz je možné exportovat data do Excelu tak, jak jsou zobrazeny v analýzách.

Další možností je speciální export dat do šablony v Excelu.

 

Při definici exportu dat do šablony Excelu se postupuje následovně:

1. Nejdříve se nadefinuje šablona v Excelu, ve které se definuje způsob zobrazení a prezentace exportovaných dat.

2. Dále se vytvoří datové zdroje pro export dat např. hlavička faktury a řádky faktury, nebo prodejní objednávky, nákupní objednávky a stav skladu

3. Pak se zadavá vlastní definice exportu dat do šablony

4. Přiřadí se autorizace rolím uživatelů na export dat do šablony

5. Nakonec uživatel může spustit export dat do šablony.

 

Export dat do šablony Excelu je možné využít při tvorbě specifických dokumentů nebo pro speciální analýzy s několika datovými zdroji podobné dashbordům.