V manažerském systému Lighthouse21  si můžete nadefinovat manažerské portály - Dashboardy.

 

Dashboard se užívá k vizualizaci různých typů informací v přehledné podobě na pracovní ploše počítače, tabletu nebo mobilu.

 

Dashboard obsahuje několik objektů s vizualizovanými informacemi, a to v intuitivním stylu.

Jako objekty lze použít tabulky, grafy, minigrafy, KPI ukazatele, mapy, měřidla a filtrovací prvky.

Můžete analyzovat informace z několika datových zdrojů např. z účetnictví, docházky, mezd, skladů, výroby apod.

Mezi jednotlivými objekty mohou existovat vztahy, takže kliknutím na jeden objekt se ovlivňují údaje v dalších objektech.

Dashboard je možné exportovat do různých formátů např. pdf, png.