Jak exportovat data do Excelu

Jak exportovat data do Excelu

03.09.2018
V manažerském systému Lighthouse21  můžete snadno exportovat data do Excelu. Ze všech analýz je možné exportovat data do Excelu tak, jak jsou zobrazeny v analýzách. Další možností je speciální export dat do šablony v Excelu.   Při definici exportu dat do šablony Excelu se postupuje následovně: 1. Nejdříve se nadefinuje šablona v Excelu, ve které se definuje způsob zobrazení a…
Více informací
Uspořádání analýz a výkazů v systému Lighthouse21

Uspořádání analýz a výkazů v systému Lighthouse21

30.08.2018
V manažerském systému Lighthouse21  můžete snadno vytvářet podnikové analýzy a výkazy. Abyste se orientovali v těchto vytvořených analýzách nabízí systém Lighthouse21 několik přístupů, jak tyto analýzy orgranizovat a uspořádat.   Základní možností je zařazení analýz do hierarchického menu. Menu může být společné, které je určené pro…
Více informací
KPI ukazatelé v dashboardu Lighthouse21

KPI ukazatelé v dashboardu Lighthouse21

20.08.2018
V manažerském systému Lighthouse21  si můžete nadefinovat manažerské portály - Dashboardy.   Do těchto portálů můžete zařadit KPI ukazatele. Ty slouží pro porovnání plánované a skutečně dosažené hodnoty např. plnění plánu tržeb.     U KPI ukazatele lze zobrazit plánovanou hodnout i skutečně dosaženou hodnotu, jejich rozdíl a jejich ochylku v procentech. U KPI ukazatele lze zobrazit…
Více informací
Signalizace a upozornění v systému Lighthouse21

Signalizace a upozornění v systému Lighthouse21

13.08.2018
V manažerském systému Lighthouse21  můžete definovat různé typy výkazů a analýz.   Pro snadnější orientaci v analýzách a výkazech je možné nastavit různé formáty zobrazení. Změna formátu signalizuje a upozorňuje uživatele na důležité informace. Například je možné u zákazníků zvýraznit pokles nebo nárůst tržeb podle procent. Pak ihned vidíte, kde jste…
Více informací
Jak nadefinovat manažerský portál - Dashboard

Jak nadefinovat manažerský portál - Dashboard

16.07.2018
V manažerském systému Lighthouse21  si můžete nadefinovat manažerské portály - Dashboardy.   Dashboard se užívá k vizualizaci různých typů informací v přehledné podobě na pracovní ploše počítače, tabletu nebo mobilu.   Dashboard obsahuje několik objektů s vizualizovanými informacemi, a to v intuitivním stylu. Jako objekty lze použít tabulky, grafy, minigrafy, KPI ukazatele, mapy, měřidla a…
Více informací
Jak analyzovat trend podnikových ukazatelů pomocí 2D tabulky

Jak analyzovat trend podnikových ukazatelů pomocí 2D tabulky

01.07.2018
Pro analyzování trendů podnikových ukazatelů se v manažerském systému Lighthouse21  používá pohled ve formátu 2D tabulky.   2D tabulka podobně jako kontingenční tabulka se užívá k přehledné vizualizaci vzájemného vztahu dvou dimenzí. Například k vizualizaci trendu prodeje za obchodní zástupce po jednotlivých měsících.   Řádky 2D tabulky ukazují…
Více informací
Jak vytvořit analýzu ve formátu 1D tabulky

Jak vytvořit analýzu ve formátu 1D tabulky

01.07.2018
Základním nástrojem pro operativní řízení je v manažerském systému Lighthouse21 pohled ve formátu 1D tabulky.   1D tabulka umožňuje: - Uspořádání sloupců a třídění - Nastavení sumací - Formátování a signalizace - Filtrování a hledání ala Excel - Uživatelská pole a vzorečky - Pevné pozice sloupců - Rozbalování a…
Více informací