Tento ukazatel porovnává počet odeslaných nabídek s počtem nabídek, které byly zákazníkem akceptovány a vedly k objednávce. Ukazatel hodnotí Vaši schopnost převést nabídku na objednávku.


  

Příklad

Úspěšnost nabídek v %  =  Počet vyhraných nabídek  /  Počet nabídek celkem

 

Hodnocené veličiny

Hodnotit se může počet nebo finanční objem nabídek nebo řádků nabídek. Ukazatel lze sledovat i za prodejní zástupce, produktové řady apod.

 

Zdroj dat

Zdrojem dat jsou nabídky nebo řádky nabídek, u kterých se sleduje stav Odeslaná, Vyhraná, Ztracená.

 


 

 

KPI Obchod

Bez úspěšného obchodu nemůže firma dlouhodobě profitovat. Pro hodnocení úspěšnosti obchodování je třeba nadefinovat optimální klíčové ukazatele výkonnosti. Ukazatelé výkonnosti zachycují tedy Vaše cíle v obchodování a slouží pro hodnocení míry splnění Vašich cílů. Současně jsou nástrojem pro hodnocení a motivaci obchodníků, kteří Vaše cíle naplňují. Většinou se jedná o sadu ukazatelů tak, aby hodnocení úspěšnosti obchodního procesu bylo komplexní a zajistilo budoucí stabilitu a rozvoj společnosti.