Tento ukazatel hodnotí objem přijatých objednávek od zákazníků za dané období.  Hodnotí se tedy příjem objednávek ne fakturace dodávek služeb, výrobků nebo zboží. Ukazuje, s jakou úspěšností jste schopni uzavírat obchodní případy. Ukazatel lze členit i za prodejní zástupce.
 

Příklad

Může se hodnotit např. trend příjmu objednávek, objem přijatých objednávek od začátku roku, porovnání s minulým rokem nebo s obchodním plánem.

 

Hodnocené veličiny

U ukazatele se mohou sledovat různá měřítka např. tržby, zisk, přidaná hodnota, počet objednávek, počty výrobků, m2 atd.

 

Zdroj dat

Zdrojem dat jsou např. přijaté objednávky od zákazníků (podepsané smlouvy) podle data příjmu (podpisu). V případě porovnání s obchodním plánem je dalším zdroje dat i tabulka obchodního plánu.


  

KPI Obchod

Bez úspěšného obchodu nemůže firma dlouhodobě profitovat. Pro hodnocení úspěšnosti obchodování je třeba nadefinovat optimální klíčové ukazatele výkonnosti. Ukazatelé výkonnosti zachycují tedy Vaše cíle v obchodování a slouží pro hodnocení míry splnění Vašich cílů. Současně jsou nástrojem pro hodnocení a motivaci obchodníků, kteří Vaše cíle naplňují. Většinou se jedná o sadu ukazatelů tak, aby hodnocení úspěšnosti obchodního procesu bylo komplexní a zajistilo budoucí stabilitu a rozvoj společnosti.