Tento ukazatel slouží k hodnocení toho, o kolik zákazníků jste přišli v hodnoceném období. Hodnotí se počet zákazníků, kteří v hodnoceném období nic neobjednali a v minulém období objednávali. 

 

Příklad

Podíl ztracených zákazníků v %  =  Počet ztracených zákazníků  /  Počet všech zákazníků

Podobně se mohou hodnotit i další dimenze jako produkty, oblasti, …

 

Hodnocené veličiny

Hodnotí se počet zákazníků, produktů, oblastí, ….

 

Zdroj dat

Zdrojem dat jsou např. vystavené faktury nebo prodejní objednávky od zákazníků.

  

KPI Obchod

Bez úspěšného obchodu nemůže firma dlouhodobě profitovat. Pro hodnocení úspěšnosti obchodování je třeba nadefinovat optimální klíčové ukazatele výkonnosti. Ukazatelé výkonnosti zachycují tedy Vaše cíle v obchodování a slouží pro hodnocení míry splnění Vašich cílů. Současně jsou nástrojem pro hodnocení a motivaci obchodníků, kteří Vaše cíle naplňují. Většinou se jedná o sadu ukazatelů tak, aby hodnocení úspěšnosti obchodního procesu bylo komplexní a zajistilo budoucí stabilitu a rozvoj společnosti.