Pro rozvoj podniku je potřeba získávat nové zákazníky. Pro stanovení počtu nových zákazníků je třeba specifikovat hodnocené období a minulé období, vůči kterému se ověřuje, zdali je zákazník nový nebo existující. To znamená, pokud se zákazník vyskytuje v hodnoceném období, ale nevyskytuje se v minulém období, pak se jedná o nového zákazníka. 


Příklad

Podíl nových zákazníků v %  =  Počet nových zákazníků  /  Počet všech zákazníků

Podobně se mohou hodnotit i další dimenze jako produkty, oblasti, …

 

Hodnocené veličiny

Hodnotí se počet zákazníků, produktů, oblastí, ….

 

Zdroj dat

Zdrojem dat jsou např. vystavené faktury nebo prodejní objednávky od zákazníků.

  

KPI Obchod

Bez úspěšného obchodu nemůže firma dlouhodobě profitovat. Pro hodnocení úspěšnosti obchodování je třeba nadefinovat optimální klíčové ukazatele výkonnosti. Ukazatelé výkonnosti zachycují tedy Vaše cíle v obchodování a slouží pro hodnocení míry splnění Vašich cílů. Současně jsou nástrojem pro hodnocení a motivaci obchodníků, kteří Vaše cíle naplňují. Většinou se jedná o sadu ukazatelů tak, aby hodnocení úspěšnosti obchodního procesu bylo komplexní a zajistilo budoucí stabilitu a rozvoj společnosti.