Základním ukazatelem pro hodnocení obchodu. je Plnění obchodního plánu, kdy se porovnávají skutečné tržby (popřípadě výhled tržeb z faktur) s obchodním plánem nebo s minulým obdobím. Struktura obchodního plánu je závislá na charakterů odvětví, ve kterém podnikáte. Můžete také volit období, za které se plnění plánu hodnotí. Nejčastěji se hodnotí období od začátku roku. Minigraf může znázornit vývoj ukazatele po jednotlivých měsících.

Příklad

Plnění obchodního plánu v %  =  Skutečné tržby  +  výhled tržeb  /  Obchodní plán (nebo minulé tržby)


Hodnocené veličiny

S ukazateli lze sledovat různá měřítka např. tržby, zisk, přidaná hodnota, počet objednávek, počty výrobků, m2 atd.

 

Zdroj dat

·         Skutečné tržby – vystavené faktury dle data vystavení

·         Výhled tržeb – otevřené objednávky od zákazníků dle termínu

·         Obchodní plán – tabulka obchodního plánu např. za prodejce na jednotlivé měsíce
 

KPI Obchod

Bez úspěšného obchodu nemůže firma dlouhodobě profitovat. Pro hodnocení úspěšnosti obchodování je třeba nadefinovat optimální klíčové ukazatele výkonnosti. Ukazatelé výkonnosti zachycují tedy Vaše cíle v obchodování a slouží pro hodnocení míry splnění Vašich cílů. Současně jsou nástrojem pro hodnocení a motivaci obchodníků, kteří Vaše cíle naplňují. Většinou se jedná o sadu ukazatelů tak, aby hodnocení úspěšnosti obchodního procesu bylo komplexní a zajistilo budoucí stabilitu a rozvoj společnosti.