Tento ukazatel hodnotí plánované využívání strojů, jako poměr času plánovaných výrobních zakázek a disponibilního času strojů.

 

Příklad

Plánované využití strojů v % = čas z plánovaných zakázek / disponibilní čas strojů

 

Hodnocené veličiny

Ukazatel se vyjadřuje jako procento plánovaného využití disponibilního času strojů. Může se hodnotit za celou firmu, skupinu podobných strojů, nebo za konkrétní stroj. Hodnotí se i výhled za zvolené období např. týdně. Plánovaný čas se může členit např. podle stavu výrobních zakázek např. na zakázky plánované a uvolněné do výroby.

 

Zdroj dat

·         Disponibilní čas zdrojů – z plánovaných kapacit strojů

·         Plánovaný čas – z plánu výroby