Tento ukazatel, anglicky Overall equipment effectiveness (zkratka OEE), hodnotí efektivitu využívání výrobních zdrojů  tzn. strojů a pracovníků.
 


Příklad

Efektivita výrobních zdrojů v % = Efektivně využitý čas zdrojů / Disponibilní čas zdrojů

Při výpočtu efektivně využitého času strojů se zohledňuje míra dostupnosti zdrojů, plnění norem a kvalita práce.

Následující příklad hodnocení práce ukazuje, že nestačí hodnotit jen plnění norem, ale celkovou efektivitu:


Hodnocené veličiny

Ukazatel se vyjadřuje jako procento efektivního využití disponibilního času zdrojů. Může se hodnotit za celou firmu, skupinu podobných zdrojů, nebo za konkrétní zdroj. Hodnotí se i trend za zvolené období např. týdně.
 

Zdroj dat

·         Disponibilní čas zdrojů – z plánovaných kapacit strojů nebo z docházky pracovníků

·         Plánovaný čas – z normovaných časů na zakázkách

·         Skutečný čas, neshody a přerušení (prostoje) – z odvádění práce