Tento ukazatel hodnotí průměrnou dobu zpracování objednávek. Ukazuje tedy Vaši schopnost reagovat na poptávky zákazníků.
 

 

Hodnocené veličiny

Hodnotí se doba od přijetí poptávky od zákazníka po odeslání nabídky zákazníkovi. Ukazatel lze sledovat i za prodejní zástupce, produktové řady apod.

 

Zdroj dat

Zdrojem dat jsou poptávky od zákazníků a nabídky zákazníkům (může jít o jednu evidenci).

  

KPI Obchod

Bez úspěšného obchodu nemůže firma dlouhodobě profitovat. Pro hodnocení úspěšnosti obchodování je třeba nadefinovat optimální klíčové ukazatele výkonnosti. Ukazatelé výkonnosti zachycují tedy Vaše cíle v obchodování a slouží pro hodnocení míry splnění Vašich cílů. Současně jsou nástrojem pro hodnocení a motivaci obchodníků, kteří Vaše cíle naplňují. Většinou se jedná o sadu ukazatelů tak, aby hodnocení úspěšnosti obchodního procesu bylo komplexní a zajistilo budoucí stabilitu a rozvoj společnosti.