Doba obratu zásob je ukazatel, který označuje průměrný počet dnů, po které zásoby „leží na skladě“ do doby jejich prodeje, nebo spotřeby. Doba obratu zásob 50 dní znamená, že od okamžiku pořízení materiálu, výrobků nebo zboží - do okamžiku spotřeby nebo prodeje - leží materiál, výrobky nebo zboží průměrně 50 dnů na skladu. Cílem efektivního hospodaření je dosáhnutí co nejkratší doby obratu zásob.
 

Příklad

Doba obrátky zásob ve dnech  =  Zásoby na skladě  /  ( Spotřeba za zvolené období / Délka hodnoceného období ve dnech )

Poznámka: nejčastěji se hodnotí v rámci ročních období.

 

Hodnocené veličiny

Ukazatel lze sledovat pro každý artikl, za skupinu artiklů, sklad nebo podnik. Hodnotit se mohou množstevní i finanční veličiny.

 

Zdroje dat

Zdrojem dat jsou stavy artiklů na skladech a jejich spotřeba za zvolené období. Pozor u spotřeby je třeba vyjasnit, zdali se do ní zahrnují i skladové přesuny.