Tento ukazatel hodnotí, jaký objem prodejních příležitostí máte rozpracovaný a v jaké jsou fázi. Jednoduše identifikuje objem otevřených příležitostí v každé fázi životního cyklu příležitosti.

 

Hodnocené veličiny

Hodnotit se může celková očekávaná částka obchodní příležitosti nebo vážená částka, kdy očekávaná částka se násobí procentem pravděpodobnosti získání příležitosti podle fáze, ve které se příležitost nachází.

 

Zdroj dat

Zdrojem dat je evidence obchodních příležitostí a jejich fází.


 


 


KPI Obchod

Bez úspěšného obchodu nemůže firma dlouhodobě profitovat. Pro hodnocení úspěšnosti obchodování je třeba nadefinovat optimální klíčové ukazatele výkonnosti. Ukazatelé výkonnosti zachycují tedy Vaše cíle v obchodování a slouží pro hodnocení míry splnění Vašich cílů. Současně jsou nástrojem pro hodnocení a motivaci obchodníků, kteří Vaše cíle naplňují. Většinou se jedná o sadu ukazatelů tak, aby hodnocení úspěšnosti obchodního procesu bylo komplexní a zajistilo budoucí stabilitu a rozvoj společnosti.