ABC analýza vychází z tzv. Paretova principu. Podle tohoto principu pramení 80 % důsledků z 20 % příčin. Například 80 % nákupního obratu tvoří 20% položek. ABC analýza používá detailnějšího rozdělení, kdy zařazuje jednotlivé dodavatele či položky do tří kategorií dle jejich významu...
 

Kategorie ABC analýzy

·   položka A - jedná se o polžky s největším obratem, podílem na zásobách nebo dobou obrátky,

    z hlediska optimalizace zásob představují největší potenciál možného snižování úrovně zásob

·   položka B - tyto položky reprezentují průměrnou výškou zásob a průměrný potenciál redukce

·   položka C - jedná se o položky s nízkou zásobou ve skladu, nebo o bezproblémovou dobou obrátky

 

Hodnocené veličiny

ABC analýza zásob může hodnotit různé veličiny:

·         obrat, kdy se položky rozdělují podle podílu na obratu

·         výše zásob, kdy se položky člení podle podílu na hodnotě zásob

·         obrátka zásob, kdy se položky rozdělují podle dnů obrátky

 

Zdroje dat

Zdrojem dat jsou stavy artiklů na skladech a jejich pohyb za zvolené období.