Top brand https://www.careerwatches.com/. read this article https://www.pussywatches.com/. read here replica watches. check out this site replica watch. advice fake rolex. see this website https://www.pizzawatches.com/. Cheap replica rolex watches. click for more info fake rolex watch. discover this fake watches. discover this info here https://www.audiowatches.com. More Bonuses fake rolex. For Sale Online rolex replica. page telecomwatches.com. Women's replica rolex watches. great tag heuer imitation. check my reference cartagheuer.com. visit site sportstagheuer.com. why not try these out tag heuer clone. you can try this out tag replica watches. find more information https://www.infotagheuer.com/.
 


Souhlas se zpracováním osobních údajů


Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Info21, spol. s r.o., Otakara Ševčíka 56, 636 00 Brno, Česká Republika, jakožto správcem údajů (dále jen "Společností") a jejich následným zpracováním pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 sb.

Souhlasím dále i s tím, aby společnost zasílala informace o připravovaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách svých obchodních partnerů. Mnou poskytnutá data budou sloužit jen pro interní marketingové účely Společnosti nebo jejích obchodních partnerů a v žádném případě nebudou poskytnuta třetím osobám, pouze s mým písemným souhlasem.

Beru také na vědomí, že jsem seznámen/a se svými právy dle § 11 a 21 zák., č. 101/2000 sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas mohu kdykoli bezplatně písemně na adrese správce odvolat a v případě potřeby se mohu v souladu s výše uvedeným zákonem obrátit přímo na správce nebo na úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas uděluji správci bezplatně.