V následující tabulce jsou uvedeny připravené analýzy pro systém SAP Business one:

 

Analýza Popis
Prodej (SAP)  
Seznam zakázek odběratele 2D Tabulka - pohled pro úlohu SAP B1 - Zakázky odběratele, zobrazuje seznam zakázek odběratele zadaných do systému
Analýza tržeb - Seznam 1D Tabulka - pohled pro úlohy modulu SAP B1 - Prodej zobrazuje prodejní doklady (Nákup - faktura, Nákup - opravná faktura, Nákup – dobropis) včetně storno dokladů s jejich řádky
Analýza tržeb - Trend 2D Tabulka - pohled pro úlohy modulu SAP B1 - Prodej, zobrazuje souhrn prodejních dokladů (Prodej - faktura, Prodej - opravná faktura, Prodej - dobropis) včetně storno dokladů s jejich řádky
Analýza vystavení zakázek 2D Tabulka - pohled pro úlohu SAP B1 - Zakázky odběratele, zobrazuje souhrn zakázek odběratele zadaných do systému ke zvolenému datu
Výhled prodeje 2D Tabulka - pohled nad úlohou SAP B1 - Zakázky odběratele - zobrazuje zbývající množství k dodání z otevřených zakázek odběratele
Nákup (SAP)  
Analýza nákladů - Seznam 1D Tabulka - pohled pro úlohy modulu SAP B1 - Nákup zobrazuje nákupní doklady (Nákup - faktura, Nákup - opravná faktura, Nákup - dobropis) včetně storno dokladů s jejich řádky
Analýza nákladů - Trend 2D Tabulka - pohled pro úlohy modulu SAP B1 - Nákup, zobrazuje souhrn nákupních dokladů (Nákup - faktura, Nákup - opravná faktura, Nákup - dobropis) včetně storno dokladů s jejich řádky
Analýza vystavení objednávek 2D Tabulka - pohled pro úlohu SAP B1 - Objednávka, zobrazuje souhrn objednávek zadaných do systému ke zvolenému datu
Výhled nákupu 2D Tabulka - pohled nad úlohou SAP B1 - Objednávky- zobrazuje zbývající množství k dodání z otevřených objednávek
Ekonomika (SAP)  
Saldokonto - Seznam 1D Tabulka - pohled nad úlohou SAP B1 - Zápis do deníku - zobrazuje záznamy rozlišené dle období splatnosti, obchodního partnera, typu obchodního partnera a typu dokladu
Saldokonto - Tabulka 2D Tabulka - pohled nad úlohou SAP B1 - Zápis do deníku - zobrazuje záznamy rozlišené dle období splatnosti, obchodního partnera, typu obchodního partnera a typu dokladu
Soupis dokladů 1D Tabulka - pohled zobrazující účetní doklady dle jejich typu
Účetní deník 1D Tabulka - podhled na úlohou SAP B1 - Zápis do deníku, zobrazuje seznam zápisů do deníku
Kniha Faktur 1D Tabulka – pohled zobrazuje – data účetního deníku dle typu dokladu (Nákup - faktura, Nákup - opravná faktura, Nákup – dobropis, Prodej - faktura, Prodej - opravná faktura, Prodej - dobropis ) včetně storno dokladů
Zásoby (SAP)  
Bilance zásob 1D Tabulka - zobrazuje aktuální stav artiklů včetně jejich skladů, množství (Na skladě, Potvrzeno, objednáno, Disponibilní) a skupiny
Historie pohybu zásob 1D Tabulka - pohled zobrazující historii pohybu zásob dle artiklů, včetně data, skladů, množství, hodnoty a ceny
Hodnota zásob ke dni 2D Tabulka - zobrazuje hodnotu zásob dle artiklů a skladu k určitému dni
Stav zásob ke dni 1D Tabulka - zobrazuje stav zásob dle artiklů a skladu k určitému dni
Vývoj stavu zásob 2D Tabulka – zobrazuje vývoj stavu zásob po měsících