Systém Lighthouse21 se užívá i v dceřinných společnostech holdingu SAPRIL GROUP.

Členové skupiny SAPRIL GROUP jsou společnosti výrobní, zabývající se výrobou a prodejem obalových materiálů a kovovýrobou a společnosti nevýrobní, které věnují sportovnímu jezdectví a personalistice.

 

Systém Lighthouse21 se užívá pro hodnocení obchodních i výrobních procesů a slouží jako podpora pro řízení firmy.