Společnost Info21 připravila v systému Lighthouse21 sadu pohledů nad daty systému SAP Business One. K dispozici jsou datové zdroje na doklady modulů Prodej, Výroba, Řízení zásob, Nákup a Účetnictví. Firmy užívající systém SAP Business One tak získávají sadu výkazů pro analýzu dat. Sada výkazů je poskytována za výhodnou cenu.