RAMIRA je dceřinnou společností firmy Chropyňská strojírna v Rumunsku.

RAMIRA je dodavatelem svařovacích přípravků do automobilového průmyslu.

Pro analýzu firemních dat si RAMIRA zvolila manažerský informační systém Lighthouse21.