Manažerský informační systém Lighthouse21 využívá při zpracování dat OLAP technologie.

 

OLAP (Online Analytical Processing) je technologie uložení dat v databázi, která umožňuje uspořádat velké objemy dat tak, aby byla data přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se analýzou obchodních trendů a výsledků (Business Intelligence, MIS).

 

Hlavní výhodou této tecxhnologie je rychlé zpracování podnikových analýz.

 

Více na wikipedie.