Doplnili jsme náš web o nové sekce v Akademii:

- Videa, kde jsou k dispozici návody pro vytváření různých analýz v systému Lighthouse21

- Analýzy pro SAP B1, kde jsou popsány analýzy připravené v systému Lighthouse21 nad daty celopodnikového systému SAP Business One

 

Tyto sekce budeme postupně doplňovat o další návody a popisy.