Manažerské portály pro řízení


Manažer stejně jako pilot potřebuje informace přehledně uspořádané na svém portálu/kokpitu. Na jednom místě uvidí komplexní informace a může činit správná a včasná rozhodnutí. Tuto funkci plní dashboardy.

Dashboard obsahuje několik komponent s vizualizovanými informacemi, a to v intuitivním stylu. Slouží jak pro operativní tak strategické řízení.
V systému Lighthouse21 můžete dashboard vytvořit sami, rychle a snadno. Můžete analyzovat informace z několika datových zdrojů např. z účetnictví, docházky, mezd apod.Dashboard

Jednotlivé komponenty v dashboardu jsou navzájem závislé. Například při kliknutí na stát v mapě se automaticky filtrují údaje i v grafech a naopak. 

 


Řídící panel dashboardu

Do dashboardu lze zařadit různé komponenty pro vizualizaci informací.

 

 


Grafy

Pro rychlou orientaci se užívají minigrafy a poměrové ukazatele ve formě pruhů.Grafy nabízí celou řadu stylů zobrazení např. spojnicové, sloupcové, plošné, bublinové, výsečové atd.

 

 


Měřidla

Názorná jsou i měřidla.

 

 


KPI ukazatele

Karty slouží pro zařazení KPI ukazatelů na dashboard.

 

 


Mapy

Vizualizace informací na mapách poskytuje rychlou orientaci například při hodnocení tržeb. Poskytují informace o geografickém rozložení Vašich aktivit.

 

 


Manažer stejně jako pilot potřebuje informace přehledně uspořádané na svém kokpitu.