Ukazatelé pro rychlou orientaci


Systém podnikových ukazatelů poskytuje rychlou orientaci o stavu a vývoji podniku.


Pro měření úspěšnosti aktivit organizací nebo jejich podnikových procesů se běžně užívají Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI - Key Performance Indicators)
V systému Lighthouse21 poskytují ukazatelé KPI rychlou a jasnou informaci o stavu i trendu aktivit organizací nebo jejich podnikových procesů.Ukazatele

V systému Lighthouse21 si můžete nadefinovat vlastní ukazatele KPI, které Vám budou nejlépe vyhovovat. Každý ukazatel obsahuje následující prvky.


 


Sady

Ukazatele zařadíte do sady tak, aby hodnocení aktivit nebo procesů bylo komplexní.

 

 


Dashboard

Sadu ukazatelů KPI můžete zařadit do manažerského portálu (Dashboard).

 

 


Hodnocení

Ukazatelé KPI se mohou zobrazovat zvlášť za různé série hodnocených údajů. Například můžete hodnotit tržby v letošním roce zvlášť pro každý produkt nebo obchodní sektor atd.

 

 


Systém podnikových ukazatelů KPI poskytuje rychlou orientaci o stavu a vývoji podniku.