Cenu systému Lighthouse21 lze stanovit podle typu licencí a počtu uživatelů:

Base Designer

základní uživatel pro administraci, definici datových zdrojů a pohledů (1D, 2D, Graf)

Base Viewer

základní uživatel pro definici a prohlížení pohledů (1D, 2D, Graf)

FinStat Designer

uživatel pro definici struktury a obsahu finančních výkazů a pohledů nad finančními výkazy

FinStat Viewer

uživatel pro definici a zobrazení pohledů nad finančními výkazy

Dashboard Designer

uživatel pro definici struktury a obsahu dashboardu

Dashboard Viewer

uživatel pro zobrazení dashboardu

Funkce
systému
Base
Viewer
Base
Designer
FinStat
Viewer
FinStat
Designer
Dashboard
Viewer
Dashboard
Designer
Definice pohledu - 1D tabulka
Definice pohledu - 2D tabulka
Definice pohledu - Graf
Definice pohledu - Strom
Změna hesla
Správa uživatelů
Autorizace
Správa licencí
Definice připojení
Definice skupin pro panel
Definice výčtu hodnot
Definice ikon
Slovník
Import/Export pohledů
Definice datového zdroje/dotazu
Definice mailingu pro 1D, 2D tabulky
Definice výstrah
Definice pohledu - Finanční report
Definice struktury finančního reportu
Definice nefinančních ukazatelů
Definice hodnot nefinančních ukazatelů
Zobrazení Dashboardu
Definice Dashboardu
Například:

1 Base Designer + 5 Base Viewer + 1 Dashboard Designer + 5 Dashboard Viewer + Mailing

Informační systém Lighthouse21 je licencován na principu pojmenovaných uživatelů. Každému uživateli tedy musí být přiřazena odpovídající licence.Současně je možné licencovat volitelné moduly "Mailing" a "Výstrahy" pro posílání pohledů mailem a pro generování výstrah.


Licencují se i typy databází, ke kterým má uživatel přístup ze systému Lighthouse21, například MS SQL Server, SAP HANA.Definice finančního výkazu

definují se řádky nad obraty a stavy za účty, přičemž se specifikuje funkce a seznam účtů, které k řádku náleží

možné jsou u vzorečky např. součet několika řádků nebo podíl řádků

možné jsou i nefinanční ukazatele např. počet zaměstnanců v měsíci ….