Cenu systému Lighthouse21 lze stanovit podle typu licencí a počtu uživatelů:

STANDARD

Základní uživatel, který může definovat pohledy kategorie 1D tabulka,

2D tabulka, Graf a Strom.
Pohledy může exportovat do formátů pdf, xls, xlsx, csv.
Dále může spouštět výkazy vytvořené v nástroji Crystal Report a prohlížet výstrahy generované systémem Lighthouse21.

PREMIUM

Uživatel má k dispozici funkce jako uživatel STANDARD.
Navíc může definovat datové zdroje a definovat výkazy vytvořené pomocí nástroje Crystal Report.
Může definovat výstrahy a manažerské portály Dashboardy.
Dále má k dispozici import dat z MS Excel a export dat do šablom MS Excel.

ENTERPRISE

Uživatel má k dispozici funkce jako uživatel PREMIUM.
Navíc může definovat finanční výkazy a finanční plány.
Může analyzovat finanční výkazy a plány.
Může definovat 2D pohledy a Dashboardy s OLAP technologií.
Funkce
systému
STANDARD PREMUM ENTERPRISE
Definice osobního menu a pracovní plochy
Definice pohledu - 1D tabulka
Definice pohledu - 2D tabulka
Definice pohledu - Graf
Definice pohledu - Strom
Prohlížení výkazů Crystal Report
Export pohledů do pdf, xls, xlsx, csv
Klient pro výstrahy
Definice datového zdroje/dotazu
Definice skupin pro panel
Definice výčtu hodnot
Definice ikon
Slovník
Definice mailingu pro 1D, 2D tabulky
Definice výstrah
Dashboardy - manažerské portály
Import dat z MS Excel do tabulek MS SQL
Export dat do šablon MS Excel
Finanční výkazy
Finanční plány
2D a Dashboardy s OLAP technologiíInformační systém Lighthouse21 je licencován na principu pojmenovaných uživatelů. Každému uživateli tedy musí být přiřazena odpovídající licence.

Pro instalaci je nutná alespoň jedna licence PREMIUM, která umožňuje definici datových zdrojů.Současně je možné licencovat volitelné moduly "Mailing" a "Výstrahy" pro posílání pohledů mailem a pro generování výstrah.


Licencují se i typy databází, ke kterým má uživatel přístup ze systému Lighthouse21, například MS SQL Server, SAP HANA.Definice finančního výkazu

definují se řádky nad obraty a stavy za účty, přičemž se specifikuje funkce a seznam účtů, které k řádku náleží

možné jsou u vzorečky např. součet několika řádků nebo podíl řádků

možné jsou i nefinanční ukazatele např. počet zaměstnanců v měsíci ….