Napadlo Vás někdy, že kromě tabulek a grafů můžete svá podniková data hodnotit a zobrazovat také na mapě? Manažerský systém Lighthouse21 Vám nabízí řadu nástrojů pro správné rozhodování. Možnost vytvářet názorné grafické výstupy, díky kterým získáte rychlý přehled o Vašich informacích, je jedním z klíčových faktorů tohoto procesu.

Grafické zobrazení podnikových informací
 

Nástroj Mapa s výplněmi Vám umožní zobrazit informace na mapě a hodnotit data podle teritorií. Mapa je velmi přehledná a také vizuálně zajímavá. Nenechte si ujít tuto možnost! Představte si, že můžete vyhodnotit, na jakém území dosahujete největších zisků a kde naopak prodej vázne. Nebo můžete porovnat, jak se prodej vyvíjel na určitém území v průběhu let. Dále Vám mapa umožňuje např. porovnat rozdíly mezi skutečnými a cílovými hodnotami určitého parametru. Geografické mapování informací je jedinečným analytickým nástrojem Business Intelligence.

 

Zaměřte svůj zájem správným směrem

Mapa s výplněmi funguje velice přehledně. V závislosti na poměru sledovaných hodnot se jednotlivé plochy na mapě rozliší škálou barev (obr. 1). Využijte přichystané vzory map – nebo si importujte své vlastní. Zkuste si přizpůsobit měřítko mapy. Upravte barevnost. Zvolte nejvhodnější formát legendy a její umístění. Vše snadno a rychle. Kromě Mapy s výplněmi můžete použít také nástroj Mapa s geo body. Ten Vám umožňují umístit na mapu popisky, bubliny, nebo koláče pomocí zeměpisných souřadnic. Oba nástroje se dají navzájem kombinovat.

 

Filtrování podnikových dat podle zemí

 

Mapy nejsou samoúčelné! Jednotlivé komponenty v dashboardu jsou navzájem závislé. Například při kliknutí na stát v mapě se automaticky filtrují údaje i v grafech a naopak (obr. 2). Lighthouse21 umožňuje použít libovolnou položku dashboardu jako filtr všechny komponenty. Díky tomu můžete např. filtrovat tržby podle zemí.

 
obr. 1 - Mapa s výplněmi obarví jednotlivé plochy podle poměru vložených hodnot. 

 

 

obr. 2 - filtrování dashboardu podle Mapy s výplněmi - ostatní komponenty zobrazí pouze data týkající se vybraného území