Dashboard obsahuje několik komponent s vizualizovanými informacemi, a to v intuitivním stylu. Slouží jak pro operativní, tak strategické řízení. V systému Lighthouse21 si můžete dashboard vytvořit sami, rychle a snadno. Můžete analyzovat informace z několika datových zdrojů např. z účetnictví, docházky, mezd apod.


  


Řídící panel dashboardu -
Do dashboardu lze zařadit různé komponenty pro vizualizaci informací.

 Mapy -
Vizualizace informací na mapách poskytuje rychlou orientaci například při hodnocení tržeb. Poskytují informace o geografickém rozložení Vašich aktivit.
Minigrafy -
Pro rychlou orientaci se užívají minigrafy a poměrové ukazatele ve formě pruhů. Grafy nabízí celou řadu stylů zobrazení např. spojnicové, sloupcové, plošné, bublinové, výsečové atd. Využít je můžete např. pro sestavení Přehledu produktů.
 KPI -
Karty slouží pro zařazení KPI ukazatelů na dashboard.Měřidla -
Velmi názorná jsou měřidla, např. jako např. Ukazatel letošního plnění plánu.

 


Typy grafů -
Koláčový graf za jednotlivé sektory (katagorie zákazníků dle sektoru průmyslu apod.)