Nástroj pro hodnocení podnikových informací, který Vám umožní se správně a včas rozhodnout!

Manažerské portály pro řízení

Manažer stejně jako pilot potřebuje informace přehledně uspořádané na svém kokpitu.

Ukazatele pro rychlou orientaci

Systém podnikových ukazatelů poskytuje rychlou orientaci o stavu a vývoji podniku.

Analýzy pro rozhodování

Pro rozhodování pracovníků na všech stupních řízení jsou důležité informace.

Finanční řízení (Controling)

Finanční plánování a kontrola zajišťuje zdravý růst společnosti.

Co umí systém Lighthouse21

Manažerský a reportingový systém Lighthouse21 patří do kategorie software Business Intelligence (BI). Díky své otevřenosti a intuitivnímu ovládání Vám Lighthouse21 umožní nadefinovat podnikové ukazatele a výkazy potřebné pro analýzu vývojových trendů Vaší společnosti. Můžete tak včas reagovat na měnící se podmínky podnikání.

Snadná instalace a styl návrhu výkazů vede k rychlé implementaci systému Lighthouse21. Spolu s příznivou cenou tak máte garantovanou rychlou návratnost investic. Můžete tedy rychle reagovat na měnící se podmínky a nemusíte utrácet peníze za drahé IT odborníky.

Díky napojení na několik datových zdrojů od účetnictví přes mzdy, docházku, výrobu až po CRM máte k dispozici potřebné informace z obchodu, nákupu, výroby i ekonomiky. Lighthouse21 odpovídá na otázky, co ovlivňuje produktivitu, výnosy a náklady společnosti.

Umožňuje poznat příčiny těchto vlivů. Poskytuje nástroje pro motivaci pracovníků na základě plnění podnikových ukazatelů. Zajišťuje podporu při rozhodování řídících pracovníků.

Základní charakteristika systému

- grafické uživatelské prostředí se snadnou obsluhou
- vizualizace informací pro rychlou orientaci v datech
- snadné nadefinovaní podnikových ukazatelů
- různé formáty a struktury zobrazení analýz
- zanoření od sumárních údajů k detailním
- on-line analýzy
- vysoká bezpečnost sdílení údajů
- sdílení údajů z několika systémů současně

- sdílení údajů z více datových zdrojů

- centrální správa a autorizace analýz

Otevřenost systému Lighthouse21 Vám poskytuje svobodu ve volbě zdrojů dat, při výpočtu ukazatelů a při volbě prezentace analýz.


Základní přínosy systému Lighthouse21


- přesné a aktuální informace pro management
- snadná uživatelská definice podnikových ukazatelů a reportů
- úspora nákladů a rychlá návratnost investice
- integrace údajů z různých systémů
- nástroj pro hodnocení a motivaci pracovníků