Většina uživatelů informačních systémů užívá výkazy a reporty obsažené v příslušném systému. Většinou potřebám uživatelů tyto výkazy stačí, popřípadě si pomohou exportem dat do MS Excel. Pokud však musí uživatelé často řešit otázku, co udělat v případě, kdy se změní podmínky podnikových procesů a tím i nároky na reporting, obecný systém již nestačí. Nebo pokud zjistí, že důležité výkazy nejsou v  jejich systému obsaženy.
 

Když obecný systém nestačí

 

Obvykle se tyto problémy řeší  operativně - tím, že se uživatelé obrátí na dodavatele systému a objednají si úpravu nebo vývoj nového výkazu. To však stojí peníze a čas. Navíc je pak výkaz poskytnut ve formě textové tabulky, která neumožňuje snadnou orientaci v informacích. Tyto výkazy jsou statické bez možnosti interaktivního zjišťování příčin a souvislostí poskytovaných informací.

 

Vyřešte to systémově

 

Pokud se tuto problematiku rozhodnete řešit systematicky – s manažerským systémem Lighthouse21 získáte nástroj kategorie Business Intelligence, který Vám umožní jednoduše vytvořit požadovaný výkaz, včetně vizualizace informací, s možností interaktivního zjišťování příčin a souvislostí poskytovaných informací atd.

 

Snadná tvorba výkazu Vám umožní rychle reagovat na měnící se podmínky podnikání. Vizualizace informací Vám umožní rychlou orientaci v datech a usnadní Vám rozhodování. Interaktivní funkce systému Vám umožní poznat příčiny a souvislosti zjištěných skutečností. Lighthouse21 Vám tedy může poskytnout výhodu oproti konkurenci.

 

Vlastnosti manažerského systému:


·         Uživatelská tvorba výkazů

·         Grafická prezentace a vizualizace informací

·         Multidimenzionální analýzy

·         Sledování trendů

·         Výstrahy

·         Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

·         Dashboardy (manažerské portály)

·         Různé formáty pro export výkazů

·         Automatické rozesílání výkazů uživatelům

·         Informace v reálném čase

·         Poskytování informací z několika datových zdrojů současně