Podle Charlese Darwina přežívá ten, kdo se dokáže přizpůsobit změnám. Pro podnikovou sféru to platí dvojnásob. Vyhrává ten, kdo reaguje včas na měnící se podmínky. Vedoucí pracovníci ve firmách potřebují pro analýzu změn adekvátní informace. Ty Vám poskytne manažerský systém Lighthouse21. Díky tomu můžete snadno a rychle definovat ukazatele a výkazy - a přitom měnit i stávající.

Neváhejte se přizpůsobit změnám

 

Ten, kdo spoléhá pouze na informace z podnikového systému, musí čekat na úpravu výkazů od softwarového dodavatele. Důležité je, abyste byli schopni sami realizovat všechny části analýzy. A to rychle a při nízkých nákladech. Navíc u dat z podnikových systémů se většinou jedná jen o statické výkazy bez možnosti interakce a simulace. Přitom platí, že aplikace nástrojů Business Intelligence je v současnosti nezbytnou podmínkou úspěšného podnikání. Nenechte si ujít možnost neustále editovat svá data a zachovat si tak všechny souvislosti!

 

V systému Lighthouse21 můžete měnit:

 

·               obsah a řazení sloupců ve výkazech

·               způsob sumarizace a sledování trendů

·               výpočet ukazatelů

·               kritéria pro hodnocení dat

·               grafy pro vizualizaci informací

·               pohledy v dashboardech včetně vazeb mezi nimi

 

Reagujte na změny přirozeně

 

Získejte konkurenční výhodu a vyzkoušejte si demo verzi manažerského systému Lighthouse21. Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám poskytneme více informací. Váš tým Lighthouse21.