Dashboard obsahuje několik komponent s vizualizovanými informacemi, a to v intuitivním stylu. Slouží jak pro operativní, tak strategické řízení. V systému Lighthouse21 si můžete dashboard vytvořit sami, rychle a snadno. Můžete analyzovat informace z několika datových zdrojů např. z účetnictví, docházky, mezd apod.

 


 


Řídící panel dashboardu -
Do dashboardu lze zařadit různé komponenty pro vizualizaci informacíMapy -
Vizualizace informací na mapách poskytuje rychlou orientaci například při hodnocení tržeb. Poskytují informace o geografickém rozložení Vašich aktivitMinigrafy -
Pro rychlou orientaci se užívají minigrafy a poměrové ukazatele ve formě pruhů. Grafy nabízí celou řadu stylů zobrazení např. spojnicové, sloupcové, plošné, bublinové, výsečové atd. Využít je můžete např. pro sestavení Přehledu produktůKPI -
Karty slouží pro zařazení KPI ukazatelů na dashboard


Měřidla -
Velmi názorná jsou měřidla, např. jako Ukazatel letošního plnění plánu
 


Typy grafů -
Koláčový graf za jednotlivé sektory (katagorie zákazníků dle sektoru průmyslu apod.)