Znáte to. Při analýze podnikových dat je těžké navzájem porovnat hodnoty v jednotlivých řádcích a sloupcích tabulky, natož v nich rozpoznat nějakou tendenci. Pro Vaši rychlou orientaci a grafické zobrazení dat v tabulce slouží tzv. Minigrafy, které můžete vložit do jednotlivých buněk. Minigraf je sice drobný, ale velmi užitečný nástroj Business Intelligence, který umožňuje převod dat v tabulce do grafické podoby.


Minigrafy v tabulce
 

Jedná se o jednoduchý graf, který dokáže schematicky zobrazit průběh dat v řádku tabulky a jejich trend – křivkou nebo poměrovými sloupci naznačí sezónní nárůst, pokles, nebo ekonomický trend. Pokud jednou vyzkoušíte grafické zobrazení trendů pomocí Minigrafů, sami se přesvědčíte, že už si bez nich práci s analýzou ani neumíte představit. Manažerský systém Lighthouse21 Vám tyto možnosti poskytuje.

 

Výhody Minigrafů:

 

·         jsou přímo součástí tabulky

·         zabírají velmi málo místa

·         graficky zobrazí průběh dat

·         umožní rozpoznat trendy

·         jsou velmi názorné a přehledné

·         automaticky se mění při aktualizaci dat

·         označí maximální a minimální hodnoty

·         lze je vytvářet samostatně nebo ve skupinách 

  obr. 1 - Minigrafy lze v tabulce kombinovat s dalšími grafickými nástroji. Poměrový ukazatel (třetí sloupec zleva) vyhodnotí poměr hodnot jednotlivých položek v rámci celé tabulky.


 

 

 

 

 

  


obr. 2 - Minigrafy se mění také v závislosti na filtrování dat v ostatních panelech dashboardu.