Články

Možnosti dashboardu v manažerském systému

Možnosti dashboardu v manažerském systému

01.06.2015
Dashboard obsahuje několik komponent s vizualizovanými informacemi, a to v intuitivním stylu. Slouží jak pro operativní, tak strategické řízení. V systému Lighthouse21 si můžete dashboard vytvořit sami, rychle a snadno. Můžete analyzovat informace z několika datových zdrojů např. z účetnictví, docházky, mezd apod.     Řídící panel dashboardu - Do dashboardu lze zařadit různé komponenty pro…
Více informací
Co nového přináší technologie IN-RAM

Co nového přináší technologie IN-RAM

10.11.2014
V posledních letech se ve sféře Business Intelligence začíná mluvit o novém způsobu ukládání dat - IN-memory databázi, neboli databázi s IN-RAM technologií. Již z názvu vyplývá, že hlavním rozdílem oproti tradiční databázi s ukládáním na disky, jsou zde data dostupná přímo v hlavní (RAM) paměti.     Velký objem dat rychle a…
Více informací
Použití datového skladu se systémem Lighthouse21

Použití datového skladu se systémem Lighthouse21

10.11.2014
Manažerský systém Lighthouse21 umožňuje online analýzu dat z několika datových zdrojů - včetně konsolidace dat z více společností. To má však jistá omezení - zejména pokud firma používá různé podnikové systémy a potřebuje dosáhnout společného vyhodnocení dat. V takovém případě podniková data neumožňují optimální analýzu…
Více informací
Reagujte včas na změny díky systému Lighthouse21

Reagujte včas na změny díky systému Lighthouse21

05.11.2014
Podle Charlese Darwina přežívá ten, kdo se dokáže přizpůsobit změnám. Pro podnikovou sféru to platí dvojnásob. Vyhrává ten, kdo reaguje včas na měnící se podmínky. Vedoucí pracovníci ve firmách potřebují pro analýzu změn adekvátní informace. Ty Vám poskytne manažerský systém Lighthouse21. Díky tomu můžete snadno a rychle definovat ukazatele a výkazy - a přitom…
Více informací
Analýza trendů a tvorba Minigrafů

Analýza trendů a tvorba Minigrafů

04.11.2014
Znáte to. Při analýze podnikových dat je těžké navzájem porovnat hodnoty v jednotlivých řádcích a sloupcích tabulky, natož v nich rozpoznat nějakou tendenci. Pro Vaši rychlou orientaci a grafické zobrazení dat v tabulce slouží tzv. Minigrafy, které můžete vložit do jednotlivých buněk. Minigraf je sice drobný, ale velmi užitečný nástroj Business Intelligence, který umožňuje převod dat v tabulce…
Více informací
Interaktivita - hlavní nástroj Business Intelligence

Interaktivita - hlavní nástroj Business Intelligence

03.11.2014
Říkáte si někdy, kdo navrhl výkaz, který je k dispozici ve Vašem podnikovém systému? Připadá Vám, že ve Vašem výkazu schází zásadní informace? Je řazení sloupců nesmyslné? Bohužel změna takového výkazu je pracná a zdlouhavá. Nehledě na to, že jste nuceni složitě popisovat zadání pro dodavatele, které musí projít změnovým a…
Více informací
Výhody manažerského systému oproti standardnímu reportingu

Výhody manažerského systému oproti standardnímu reportingu

29.09.2014
Většina uživatelů informačních systémů užívá výkazy a reporty obsažené v příslušném systému. Většinou potřebám uživatelů tyto výkazy stačí, popřípadě si pomohou exportem dat do MS Excel. Pokud však musí uživatelé často řešit otázku, co udělat v případě, kdy se změní podmínky podnikových procesů a tím i nároky na reporting,…
Více informací
Co je na mailingu výkazů a analýz tak lákavé

Co je na mailingu výkazů a analýz tak lákavé

29.09.2014
Každý manažer stojí před otázkou, jak získávat informace pro rozhodování včas a ve srozumitelné podobě. V podniku se užívají různé systémy pro automatizaci podnikových procesů např. účetnictví, výroba, mzdy, CRM. Není možné ovládat všechny. Navíc v každém je aplikována jiná forma vykazování. Získejte jednotný styl…
Více informací
Jak implementovat Lighthouse21

Jak implementovat Lighthouse21

05.09.2014
V tomto článku Vás seznámíme s metodikou implementace manažerského systému - nástroje Business Intelligence (BI). Pro dosažení očekávaných cílů implementace manažerského systému a rychlou návratnost investice je dobré aplikovat správnou metodiku implementace. Ta zahrnuje následující kroky: Hodnocení zralosti firmy   Zhodnoťte, zda je Vaše firma připravena na…
Více informací