Manažerské portály pro řízení

Manažer stejně jako pilot potřebuje informace přehledně uspořádané na svém kokpitu. Na jednom místě uvidí komplexní informace a může činit správná a včasná rozhodnutí. Tuto funkci plní dashboardy.

 

Ukazatele pro rychlou orientaci

Systém podnikových ukazatelů poskytuje rychlou orientaci o stavu a vývoji podniku.
Pro měření úspěšnosti aktivit organizací nebo jejich podnikových procesů se běžně užívají Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI - Key Performance Indicator).

 

Analýzy pro rozhodování

Pro rozhodování pracovníků na všech stupních řízení obchodních i výrobních společností jsou důležité informace. Ty musí být k dispozici ve správný okamžik a ve správné formě.

 

Finanční řízení (Controlling)

Finanční plánování a kontrola zajišťuje zdravý růst společnosti. V účetních datech jsou zachyceny informace: stav a pohyb majetku firmy, způsob financování majetku, výnosy a náklady tzn. výkonnost a ziskovost firmy

Manažerské portály pro řízení

Manažer stejně jako pilot potřebuje informace přehledně uspořádané na svém kokpitu.

Ukazatele pro rychlou orientaci

Systém podnikových ukazatelů poskytuje rychlou orientaci o stavu a vývoji podniku.

Analýzy pro rozhodování

Pro rozhodování pracovníků na všech stupních řízení jsou důležité informace.

Finanční řízení (Controling)

Finanční plánování a kontrola zajišťuje zdravý růst společnosti.


Manažerský systém Lighthouse21

Není snadné najít správnou informaci v záplavě údajů, které jsou k dispozici v dnešních podnikových informačních systémech. Přičemž platí, že správná informace ve správný okamžik vede ke správnému rozhodování. V současné době pomáhají informační technologie ve všech sférách fungování výrobních a obchodních společností. Zároveň však informační technologie kladou nové nároky na řídící pracovníky těchto společností.